Prováděnné činnosti:


výstavba a opravy kabelových vedení nn a vn
výstavba a opravy venkovních vedení nn a vn
výstavba a opravy trafostanic
projekční práce
zemní práce
revize elektrických zařízení do 35kv včetně hromosvodů
projektové práce pro výše uvedené stavby